INICI | L' EMPRESA | QUALITAT | PRODUCTE | NOVETATS | CONTACTE
castellano | english
   
 
 

 

POLITÍTICA PROTECCIÓ DE DADES

Àmbit d'aplicació. - La present política de seguretat afecta a qualsevol dada de caràcter personal recollida a través de la pàgina web www.tciconexiones.es. En qualsevol cas, aquesta política de seguretat fa referència a tots ells sota la denominació genèrica d'"Usuaris" i declara com a responsable del fitxer a TCI Conexiones, S.L., al que es farà referència com "Prestador del Servei".

Informació als Usuaris de l'existència de fitxer i sol•licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris als formularis que hi pugui haver en aquesta pàgina web, el Prestador del Servei compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LOPD”) i la legislació que la desenvolupa i informa els Usuaris que les dades referides seran incloses en un fitxer de la seva titularitat, per al seu tractament automatitzat, prestant els Usuaris el seu consentiment mitjançant el mer lliurament de les seves dades.

Finalitat del tractament: Les dades personals facilitades pels Usuaris seran tractades pel Prestador del Servei per facilitar-los la informació requerida. En tot cas, les dades recollides i tractades pel Prestador del Servei són les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

Drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició: Els Usuaris que introdueixin les seves dades personals als diferents formularis, podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en qualsevol moment, sol•licitant-lo per correu postal davant de TCI Conexiones, S.L., amb domicili Esparreguera (Barcelona), en el Camí Sant Cristòfol 2, Nau M Pol. Ind. del Sud, 08292, incloent, còpia del DNI o NIF del titular de les dades. El Prestador del Servei reitera que es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals dels Usuaris, declarant el seu compromís a la no cessió a tercers, sense comptar amb el previ consentiment dels seus titulars, llevat del supòsit exposat en aquesta Política de Protecció de Dades i de les excepcions previstes en la legislació aplicable.

Seguretat. - El Prestador del Servei assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i és per això que s'han adoptat mesures tècniques i organitzatives de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat; especialment les previstes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. El Prestador del Servei no serà responsable, en cap cas, de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència dels Usuaris en relació a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.

Veracitat de les dades. - Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si fos necessari.

Tel. +34 - 937 795 151 | info@tciconexiones.es
Web per alfamap.com | Informació legal